Frankenthaler                                                          Altertumsverein e.V.
                   

Vernissage 03.08.2017

 • Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz)
 • 1a (4)
 • 1a (2)
 • 1a (3)
 • Lieblingsstück. Mein Objekt schreibt Geschichte.
 • Martin Hebich, Frankenthaler Oberbürgermeister
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (9)
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (22)
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (24)
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (13)
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (10)
 • Bernd Leidig, 1. Vorsitzender des Frankenthaler Altertumsvereins e.V.
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (5)
 • 03.08.2017 Eröffnung_Foto Museum (37)
 • Vera Hollfelder, Leiterin des Erkenbertmuseums